שלבו בצורה חלקה את מערכות המיזוג שלכם באמצעות BACnet, KNX, Modbus לכל בית חכם או מערכת ניהול מבנה בשלושה שלבים פשוטים בלבד:

 • Select your adapter

  Browse our extensive range of adapters compatible with most HVAC manufacturers.

  Choose your adapter’s desired protocols: KNX, BACnet, Modbus, ASCII, LON Works, Then choose your HVAC manufacturer for the vast list, and that’s it!

 • Install the adapter

  Follow our user-friendly guide to install your new adapter with ease.

  Top quality adapters help optimize your HVAC system’s energy usage, reducing your carbon footprint and saving you money on utility bills. Smart integration means your HVAC works smarter, not harder.

 • Enjoy centralized control

  Manage your HVAC systems from your smart device, enjoying convenience and energy efficiency like never before.

  Automate temperature settings according to your schedule. Come home to comfort every day as your HVAC system adjusts to your preferences over time.